Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Fizibilite ve Teknik Destek Programlarını İlan Etti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 yılında uygulayacağı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Bölgesi’nin (TR83 Bölgesi) kalkınmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren OKA, yürüttüğü sonuç odaklı programları ile uyumlu olarak geliştirdiği Fizibilite Destek Programları çerçevesinde desteklenecek projeler için toplam 7,5 milyon TL, Teknik Destek Programları kapsamında ise desteklenecek projeler için ise toplam 7 milyon TL tutarında kaynak tahsis etti.

Turizm, katma değerli üretim ve ihracat alanında yatırım projeleri İçin 7,5 milyon TL

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesi amacıyla, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlandığı Fizibilite Desteği Programı; “Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde” ve “Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı” olarak 2 ayrı alanda uygulanacak.

Diğer destek programları

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı; sürdürülebilir kültür ve doğa turizmine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi, turizm girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde TR83 Bölgesi’nde doğa ve kültür turizmine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi öncelikleriyle uygulanacak. Programın bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi. Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı; imalat sanayi altyapısının geliştirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması, üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, değer-tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması, işletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılması ve kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların geliştirilmesi, TR83 Bölgesi’nde liman, demiryolu, lojistik merkez, havayolu, konteyner toplama merkezleri gibi lojistik altyapının gelişmesi, Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (Socially Inclusive Green Transition-SoGreen) Projesinin 2. Bileşeni olan Kapsayıcı ve Çevreci Topluluk Geçim Tesisleri kapsamına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi öncelikleriyle uygulanacak. Bütçesi 2,5 milyon TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2024 olan bu programlar ile en fazla yüzde 75 oranında proje desteği sağlanacak. Fizibilite Desteği Programları, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi amacıyla ve Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi amacıyla fizibilite çalışmalarının desteklenmesini de içeriyor.

Turizm, girişimcilik, katma değerli üretim ve ihracat alanında kapasite gelişimi için 7 milyon TL

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen Teknik Destek Programları; “Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesine”, “Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine” ve “Turizmin Geliştirilmesine” yönelik olarak 3 ayrı alanda uygulanacak. Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı; teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcilik ekosisteminin ayrıca kadınlar öncelikli olmak üzere yeni girişimcilere yönelik finansal modellerin geliştirilmesi ve mentörlük faaliyetlerinin desteklenmesi öncelikleriyle uygulanacak. Bütçesi 2 milyon TL olarak belirlenen programın son başvuru tarihi 31 Ekim 2024. Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı; bölge işletmelerinin ihracat kapasitelerinin artırılması, ihracat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması, küresel ölçekte rekabetçilik için yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi, işletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılarak kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması öncelikleriyle uygulanacak. Bu önceliklerle ilgili olmakla beraber, aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) vasfına sahip işletmeler tarafından sunulacak başvurular, kapsamı itibariyle kadın istihdamını destekleyici nitelikte başvurular ve çatı kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki işletmelere danışmanlık hizmetlerini içeren başvurular öncelikli olarak desteklenecek. Bütçesi 2,5 milyon TL olarak belirlenen programın son başvuru tarihi 31 Aralık 2024. Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı; turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründeki işletmelerin teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizmi alanı ile ilgili kamu kurumları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizmi alanı ile ilgili proje portföyünün geliştirilmesi öncelikleriyle uygulanacak. Bütçesi 2,5 milyon TL olarak belirlenen programın son başvuru tarihi 31 Aralık 2024.

Programlar hakkında ayrıntılı bilgiye OKA’nın kurumsal internet sitesi ‘Başvurabileceklerim’ sekmesinden ulaşılabiliyor. – SAMSUN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x